Details of news Back

Nowy kontrakt – GTK Geothermie Kraftwerke
  • 20 stycznia 2009
  • projekty

Nowy kontrakt – GTK Geothermie Kraftwerke

GTK Geothermie Kraftwerke przyznaje GT kontrakt na akwizycję danych sejsmicznych 2D i 3D w Niemczech.