Details of news Back

Nowy kontrakt – Gaz de France
  • 22 lipca 2009
  • projekty

Nowy kontrakt – Gaz de France

Gaz de France SUEZ przyznało GT kontrakt na akwizycję danych sejsmicznych 3D w centralnych Niemczech.