Details of news Back

Nowy kontrakt – Lane Energy
  • 21 grudnia 2009
  • projekty

Nowy kontrakt – Lane Energy

Lane Energy Poland Sp. z o.o. przyznaje GT kontrakt na akwizycję danych sejsmicznych 3D w Pn. Polsce.