Details of news Back

Nowy kontrakt – GSPC
  • 16 marca 2010
  • projekty

Nowy kontrakt – GSPC

GSPC przyznaje GT duży kontrakt na akwizycję danych sejsmicznych 3D w Indiach.