Details of news Back

Nowy kontrakt – Rhein Petroleum GmbH
  • 21 czerwca 2011
  • projekty

Nowy kontrakt – Rhein Petroleum GmbH

Rhein Petroleum GmbH przyznaje GT kontrakt na wykonanie kilku zdjęć 3D w Dolinie Górnego Renu oraz Szwabii. Planowana kampania sejsmiczna będzie największym projektem Geofizyki Toruń w Niemczech. GT jest obecna na rynku niemieckim od 2001 roku. Firma realizowała projekty z zakresu akwizycji oraz przetwarzania danych sejsmicznych 2D i 3D na potrzeby poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego, złóż geotermalnych oraz podziemnych zbiorników gazu, dla takich firm jak m.in.: Gaz de France, CEP, GTK Geothermie Kraftwerke, GeoEnergy, GEOenergie Bayern oraz FWE.