Details of news Back

Nowy kontrakt – ExxonMobil
  • 25 sierpnia 2010
  • projekty

Nowy kontrakt – ExxonMobil

ExxonMobil przyznaje GT kontrakt na akwizycję danych 2D oraz 3D we wschodniej Polsce.