Details of news Back

Kontrakt – ExxonMobil
  • 12 września 2011
  • projekty

Kontrakt – ExxonMobil

GT zakończyła z sukcesem realizację projektu dla firmy ExxonMobil z zakresu akwizycji danych sejsmicznych 3D na potrzeby poszukiwań gazu łupkowego.