Details of news Back

Kontrakt – Chevron
  • 26 listopada 2011
  • projekty

Kontrakt – Chevron

GT zakończyła z sukcesem realizację projektu dla firmy Chevron z zakresu akwizycji danych sejsmicznych 2D na potrzeby poszukiwań gazu łupkowego.