Details of news Back

Kontrakt – ExxonMobil
  • 20 stycznia 2012
  • projekty

Kontrakt – ExxonMobil

Po udanym zakończeniu badań sejsmicznych 3D wykonanych przez GT w 2011, ExxonMobil zleca Spółce kolejną akwizycję danych sejsmicznych 3D. GT jest najbardziej doświadczonym dostawcą usług geofizycznych na potrzeby poszukiwań gazu łupkowego w Polsce. Poza ExxonMobil, klientami GT są m.in. firmy PGNiG, Chevron, BNK, DPV i Lane Energy/ConocoPhillips.