Details of news Back

Nowy kontrakt – GDF Gaz de France SUEZ
  • 30 sierpnia 2012
  • projekty

Nowy kontrakt – GDF Gaz de France SUEZ

GDF Gaz de France SUEZ przyznało GT kolejny kontrakt na akwizycję danych sejsmicznych 3D w Niemczech.