Details of news Back

Kontrakt – Asse II
  • 02 kwietnia 2013
  • projekty

Kontrakt – Asse II

GT zakończyła pomyślnie realizację sejsmicznych badań testowych 2D/3D na terenie dawnej kopalni soli Asse II w Dolnej Saksonii w Niemczech. Projekt sejsmiczny realizowany był w ramach procesu likwidacji kopalni Asse II, wykorzystywanej przez lata jako składowisko odpadów radioaktywnych.