Details of news Back

Nowy kontrakt – MOL
  • 22 kwietnia 2013
  • projekty

Nowy kontrakt – MOL

Grupa MOL przyznała GT kontrakt na wykonanie akwizycji 3D w południowo-zachodnich Węgrzech. Jest to kolejne badanie sejsmiczne 3D w tym kraju, po zakończonych w ubiegłym roku polowych pracach sejsmicznych wykonanych dla firmy RAG.