Details of news Back

Nowy kontrakt – Orlen Upstream
  • 23 kwietnia 2013
  • projekty

Nowy kontrakt – Orlen Upstream

Orlen Upstream przyznał GT kontrakt na wykonanie polowych prac sejsmicznych 2D w Centralnej Polsce. GT wykona również przetwarzanie i interpretację pozyskanych danych.