Details of news Back

Nowy kontrakt – Central European Petroleum
  • 27 maja 2013
  • projekty

Nowy kontrakt – Central European Petroleum

Firma CEP Central European Petroleum GmbH przyznała GT realizację kolejnego programu z zakresu akwizycji danych sejsmicznych 3D. Zdjęcie zlokalizowane jest we wschodnich Niemczech. Dodatkowo GT wykona zadania z zakresu przetwarzania danych polowych. W latach 2009-2012 GT przeprowadziła na zlecenie firmy CEP szereg badań sejsmicznych 2D i 3D.