Details of news Back

Paradigm Geophysical i Geofizyka Toruń dostarczają technologię sejsmiki niekonwencjonalnej
  • 14 sierpnia 2013
  • informacja prasowa

Paradigm Geophysical i Geofizyka Toruń dostarczają technologię sejsmiki niekonwencjonalnej

Nowy pakiet oprogramowania Earth Study 360 dedykowany dla przetwarzania, analizy i interpretacji sejsmiki pełnego azymutu w domenie głębokości, rozwijany przez firmę Paradigm Geophysical w oparciu o prace wdrożeniowe Geofizyki Toruń, umożliwia osiągnięcie oczekiwanej dokładności w sejsmicznych badaniach niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Oprogramowanie ES360, po zastosowaniu w 2012 na projekcie Lubocino 3D (PGNiG), jest obecnie produkcyjnie wykorzystywane na kolejnym temacie PGNiG Opalino 3D do określenia parametrów geomechanicznych łupków sylurskich i ordowickich.

Poprzez połączenie stworzonego przez firmę Paradigm oprogramowania wykorzystującego zaawansowaną teorię propagacji fal sejsmicznych, unikalnych umiejętności przetwarzania sejsmiki lądowej na etapie przygotowania danych w domenie czasu i prac wdrożeniowych nad Earth Study 360 w domenie głębokości – ze strony Geofizyki Toruń, a ze strony PGNiG teoretycznej i praktycznej wiedzy geologicznej oraz znajomości własności skał łupkowych w rejonie badań osiągnięto nowy poziom precyzji i wiarygodności odwzorowania sejsmicznego, niezbędnego na etapie poszukiwawczym oraz w opracowywaniu charakterystyki złożowej.

Geofizyka Toruń, proponuje innowacyjne rozwiązanie – obróbkę danych sejsmiki w naturalnym dla geologa układzie współrzędnych (głębokość, kąt padania, kąt azymutu) zamiast tradycyjnego układu akwizycyjnego (czas, x, y), tzn. technologię Earth Study 360, wdrożoną w GT przy współpracy z firmą Paradigm. Technologia ES360 jest na tyle zaawansowana i kompletna (minimalizuje ilość stosowanych dotychczas przybliżeń), że można ją skutecznie stosować zarówno w poszukiwaniach złóż niekonwencjonalnych, jak i konwencjonalnych.