Details of news Back

Nowy kontrakt – PGNIG Upstream
  • 14 listopada 2013
  • projekty

Nowy kontrakt – PGNIG Upstream

10 000 km danych sejsmicznych morskich 2D – taki zakres prac obejmuje kontrakt na re-processing z obszaru Morza Barentsa, który został przyznany Geofizyce Toruń S.A. przez PGNiG Upstream International AS.