Details of news Back

Kontrakt – Lotos Petrobalitic – processing & reprocessing
  • 03 marca 2014
  • projekty

Kontrakt – Lotos Petrobalitic – processing & reprocessing

Lotos Petrobaltic S.A. przyznał GT dwa kolejne kontrakty na processing 2D i 3D danych sejsmicznych z obszarów koncesyjnych: Łeba, Rozewie, Sambia E , Sambia W oraz reprocessing 3D danych morskich.