Details of news Back

Kontrakt – PKN Orlen
  • 25 czerwca 2014
  • projekty

Kontrakt – PKN Orlen

GT zakończyła prace akwizycyjne 2D i 3D dla PKN Orlen na obszarze Lubień Kujawski. Pozyskane dane sejsmiczne będą przetwarzane i interpretowane przez specjalistów geofizyków w ośrodkach GT.