Details of news Back

Broszury GT
  • 26 czerwca 2014
  • informacja prasowa

Broszury GT

Zachęcamy do pobrania najnowszych broszur technicznych udostępnionych przez geofizyków z Ośrodka Przetwarzania Danych Sejsmicznych. Zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:

1. 5D Trace Interpolation – ta technika umożliwia uzyskanie regularnego, przestrzennego rozmieszczenia (można je nazwać próbkowaniem przestrzennym) tras sejsmicznych. Próbkowanie na skali czasu jest równomierne podczas zapisu w terenie, i typowo wynosi 2 ms. Równie niezbędne, dla skutecznego działania oprogramowania przetwarzającego, jest równomierne próbkowanie wzdłuż współrzędnych (x,y) rozstawu sejsmicznego (w rzeczywistości polowej – niemal nigdy nie osiągalne) i to jest uzyskane poprzez metodę 5D Trace Interpolation.

2. ECP-2014 (Enhanced Coherency Processing – wydanie 2014) – proste, ale konieczne i niezwykle skuteczne uzupełnienie zakupionego oprogramowania umocniło przynależność GT do wąskiej grupy firm oferujących na świecie czołowe rozwiązania processingu sejsmiki lądowej.

3. IWS (Interactive Wavelet Shaping) & GFC (Ground Force Correction) – najnowsze rozwiązania GT poprawiające pionową rozdzielczość zapisu sejsmicznego.

4. HVC (High Velocity Corrections), IRSC (Interactive Residual Static Corrections), MLVL (Modeling LVL) – broszura ilustrująca zaawansowane metody estymacji poprawek statycznych będące kluczem do sukcesu w opracowaniu sejsmicznych zdjęć na lądzie. Powszechnie stosowane metody wymagały uzupełnień aby wyniki mogły zadowalać w trudnych geologicznie rejonach.

Broszury ilustrują efekty powyżej wymienionych metod przetwarzania. Przeznaczone są dla klientów wybierających spośród metod dostępnych w GT, dla interpretatorów, którzy powinni wiedzieć jak powstały dane sejsmiczne, które mają interpretować, i dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.