Details of news Back

GT pomyślnie kończy badania sejsmiczne 3D dla Winistar Tunisia B.V.
  • 10 września 2014
  • projekty

GT pomyślnie kończy badania sejsmiczne 3D dla Winistar Tunisia B.V.

GT pozyskała dane sejsmiczne 3D z obszaru 203.5 km2 na koncesji Ghadames Basin w południowej Tunezji dla Firmy Winstar Tunisia B.V. Badania sejsmiczne obejmowały 14 220 punktów wzbudzania i zostały wykonane przy wykorzystaniu dwóch flot wibratorów metodą flip-flop .
Prace prowadzono na obszarze pustynnym i słabo rozwiniętej infrastrukturze technicznej. GT z powodzeniem wykonała badania na tym wymagającym terenie, gdzie kluczowe znaczenie miało doświadczenie firmy przy realizacji projektów w zbliżonych warunkach terenowych i klimatycznych.