Details of news Back

Grupa MOL przyznaje GT kolejny kontrakt na badania sejsmiczne 2D/3D na Węgrzech.
  • 21 października 2014
  • informacja prasowa

Grupa MOL przyznaje GT kolejny kontrakt na badania sejsmiczne 2D/3D na Węgrzech.

Geofizyka Toruń zrealizowała kolejny projekt sejsmiczny 2D/3D na zlecenie grupy MOL na 4 blokach koncesyjnych w centralnych Węgrzech: Fegyvernek, Páhi-Ny, Alpár and Hosszúpályi. Prace sejsmiczne, których zakres obejmował 40 000 PW, wykonane zostały metodą wibratorową, w przeważającej części na terenach rolniczych i zalesionych. To już trzecia kampania sejsmiczna GT na Węgrzech w ostatnich 2 latach, a zdobyte doświadczenie pozwala uzyskiwać doskonałe wydajności produkcyjne.