Details of news Back

GT poszerza swoje rynki dla świadczenia usług geofizycznych. Zakończono prace sejsmiczne na terenie elektrowni atomowej Paks.
  • 04 listopada 2014
  • projekty

GT poszerza swoje rynki dla świadczenia usług geofizycznych. Zakończono prace sejsmiczne na terenie elektrowni atomowej Paks.

GT wykonała badania sejsmiczne 3D na Węgrzech dla Elektrowni Atomowej Paks. Prowadzone prace tym razem związane były z rozpoznaniem struktur geologicznych, które jest niezbędne dla planowanej rozbudowy infrastruktury elektrowni. Prace sejsmiczne, których zakres obejmował 300km2, zostały wykonane na terenie elektrowni atomowej i terenach w jej bezpośrednim otoczeniu, w tym na rzece Dunaj.