Details of news Back

Badania sejsmiczne 3D dla Wintershalla
  • 17 grudnia 2014
  • projekty

Badania sejsmiczne 3D dla Wintershalla

GT utrzymuje pozycję wiodącego kontraktora w zakresie poszukiwań gazu ziemnego i ropy naftowej w Europie realizując kolejny projekt sejsmiczny w Niemczech. Prace sejsmiczne zlecone GT przez niemieckiego Wintershalla wykonane zostały na obszarze Bockstedt.

GT zrealizowała już ponad 30 projektów sejsmicznych na terenie Niemiec, począwszy od 2001 roku. Oprócz największych koncernów naftowych tj. RWE Dea i GDF Suez, GT wykonała prace sejsmiczne dla następujących firm: Central European Petroleum and Rhein Petroleum, Future Water Energy, GEOenergie Bayern, MAX STREICHER, GTK Geothermie Kraftwerke and GeoEnergy.

Badania ukierunkowane były na poszukiwania gazu ziemnego i ropy naftowej, wód geotermalnych, a także na lokalizację i monitoring podziemnych zbiorników. Prace sejsmiczne realizowane były takich regionach Niemiec jak: Bayern, Rheinhessen, Thüringen, Spreewald, Ostseeküste i Ostfriesland. Wykorzystywane były też różne źródła wzbudzania, począwszy od wibratora, dynamit, po air-guny i weight dropa. Dane sejsmiczne pozyskiwane były na terenach zurbanizowanych, rolniczych i chronionych z poszanowaniem środowiska naturalnego i społeczności lokalnych.