Details of news Back

Badania sejsmiczne 3D dla Wintershalla
  • 11 lutego 2016
  • projekty

Badania sejsmiczne 3D dla Wintershalla

GT utrzymuje pozycję wiodącego kontraktora w zakresie poszukiwań gazu ziemnego i ropy naftowej w Europie realizując kolejny projekt sejsmiczny w Niemczech. Najnowsze zakończone badania sejsmiczne zlecone GT przez niemiecką firmę Wintershall wykonane zostały w Badenii-Wirtembergii.

Zlecenie to ukierunkowane było na poszukiwania gazu ziemnego i ropy naftowej. Akwizycja danych sejsmicznych 3D odbywała się na terenach pagórkowatych, obejmujących intensywną działalność rolniczą i liczne obszary chronione.  Badania wykonywane były z poszanowaniem środowiska naturalnego i społeczności lokalnych.