Szczegóły wpisu Wróć

Warsztaty – Wielka Nieszawka
  • 02 kwietnia 2013

Warsztaty – Wielka Nieszawka

W dniach 21-23 marca br. w Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce odbyła się druga edycja warsztatów na temat “Rola badań sejsmicznych w poszukiwaniu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów”. Organizatorem Warsztatów była Geofizyka Toruń S.A., a honorowy patronat nad Warsztatami objął p. Mirosław Szkałuba, Wiceprezes Zarządu ds. Zakupów i IT PGNiG SA. Podobnie jak w pierwszej edycji w listopadzie 2011 r., główną ideą było spotkanie geologów i geofizyków, mające na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, dotyczących możliwości wykorzystania metod sejsmicznych w procesie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PGNiG i Geofizyki Toruń, a także zaproszeni goście specjalni: pan Jeff Reagan, konsultant z firmy Beusa Energy, zajmującej się eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego z łupków w Stanach Zjednoczonych oraz przedstawiciele firmy PARADIGM, na czele z Wiceprezesem, Panem Duane Dopkin.
Warsztaty stanowiły doskonałą okazję nie tylko do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie bieżących problemów poszukiwawczych, a zwłaszcza w zakresie poszukiwań złóż niekonwencjonalnych, ale także dawały wyjątkową możliwość dyskusji i wymiany wiedzy i poglądów w gronie specjalistów branży geofizycznej. Wysoki poziom merytoryczny warsztatów, interesujące tematy prezentacji, żywe dyskusje uczestników oraz wysnute na ich podstawie wnioski, będące niezwykle istotnym elementem warsztatów, pokazały, że spotkanie w takiej formule stanowi doskonałe praktyczne przygotowanie do realizacji kolejnych projektów geofizycznych.

W ramach Warsztatów referaty wygłosili:

Jeff Reagan – BEUSA ENERGY
Exploration and Exploitation of Unconventional Oil and Gas Reservoirs. An Operator?s Point of View.

Duane Dopkin- PARADIGM
Value and applications of full azimuth imaging and characterization.

Sandra Allwork- PARADIGM
Extracting the maximum information from your Seismic Data in Unconventional Reservoirs.

Tomasz Solarski, Grzegorz Kurzynoga- PGNIG SA
Możliwości rejestracji dużych kątów odbicia dla granic sylurskich i ordowickich na obszarze koncesji Wejherowo.

Jaromir Probulski – PGNiG SA
Zastosowanie podstawowych metod Geofizyki Poszukiwawczej do prognozowania rozkładu prędkości sejsmicznych.

Marcin Szałajko – PGNiG SA
Czy sejsmika w dobie shale gazu powinna być tak samo niekonwencjonalna jak gaz mający zostać za jej pomocą odkryty?

Magdalena Niepsuj – PGNiG SA
Wpływ modelu początkowego na wynik inwersji sejsmicznej.

Katarzyna Jakubowska – PGNiG SA
Interpretacja danych geofizycznych z koncesji Bahariya w Egipcie.

Paweł H. Karnkowski – PGNiG SA
Rola badań sejsmicznych w poszukiwania złóż gazu ziemnego w utworach czerwonego spągowca w basenie polskim w latach 1992-2012.

Andrzej Sinoracki – Geofizyka Toruń S.A.
Etapy w procesie przygotowania danych sejsmicznych spełniających kryteria sejsmiki złożowej.

Wojciech Kobusiński- Geofizyka Toruń S.A.
Przetwarzanie danych sejsmicznych w domenie głębokości w poszukiwaniu gazu w łupkach.

Michał Podolak- Geofizyka Toruń S.A.
Praktyczne aspekty formowania sygnału sejsmicznego. Rozdzielczość, stacjonarność, stabilność, dane wzorcowe.

Andrzej Dalętka, Michał Rudzki – Geofizyka Toruń S.A.
Wpływ migracji 3D na określanie anizotropii ośrodka skalnego na podstawie wyników akustycznej inwersji sejsmicznej (na przykładzie zdjęcia 3D Lubocino.

Maciej Remiszewski – IBM
Rozwiązania i doświadczenia IBM w dziedzinie badań geofizycznych.

Jacek Wojdal – EMC
Jak dział IT wspólnie z firmą EMC i partnerem Logon aktywnie i efektywnie wspiera badania sejsmiczne ma potrzeby poszukiwania złóż węglowodorów.

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo