Szczegóły wpisu Wróć

SEG D&P Forum – Integrated Geophysics for Unconventional Resources
  • 22 lipca 2013

SEG D&P Forum – Integrated Geophysics for Unconventional Resources

W dniach 7-11 lipca 2013 Geofizyka Toruń wzięła udział w międzynarodowym forum dyskusyjnym, organizowanym w Krakowie przez Stowarzyszenie Geofizyków SEG pod nazwą: SEG D&P Forum – Integrated Geophysics for Unconventional Resources.

Tematyka Forum objęła zagadnienia od analizy danych otworowych, poprzez modelowanie własności formacji łupkowych, odwzorowanie geologii złóż niekonwencjonalnych – jak złoża gazu w łupkach – przy pomocy sejsmiki pełnego azymutu, mikrosejsmiczne monitorowanie zabiegów szczelinowania hydraulicznego do metodyki określania zagrożeń, jakie poszukiwanie, ale zwłaszcza eksploatacja złóż niekonwencjonalnych, może nieść dla środowiska naturalnego.

Duże, międzynarodowe organizacje geofizyków, a szczególnie EAGE i SEG, oprócz dorocznych wszechstronnych, wielkoskalowych konferencji, gromadzących po 4 do 6 tysięcy osób, organizują serie tematycznych warsztatów poświęconych przeglądowi, wymianie informacji i podsumowaniu stanu wiedzy i technologii w zakresie poszczególnych specjalności geofizyki. Do tej grupy zaliczyć należy tytułowe, międzynarodowe forum dyskusyjne.

Forum było okazją do poznania i przedyskutowania osiągnięć ośrodków akademickich (siedem uniwersytetów z Europy i Ameryki, a z Polski: PAN, IG, AGH, INiG), praktycznych technologii oferowanych przez firmy usługowe (jak Geofizyka Toruń, Microseismic, Global Geophysical Services, ION, ASC z grupy Itasca, Schlumberger, Max Solutions), oraz oczekiwań firm naftowych (jak Chevron, ExxonMobil, Dutch Shell, Marathon Oil, Kuwait Oil Company, czy Unconventional Gas Resources z Kanady).

Ofertę GT reprezentował referat “Identification of Seismic Signatures of Unconventional Hydrocarbon Reservoirs with Full Azimuth Seismic”, zaprezentowany przez p. Michała Podolaka, R&D Manager. Dyskusje powracające do tej prezentacji oraz porównania z dotychczasową jakością sejsmiki na złożach amerykańskich i problemami, których rozwiązania oczekuje się od tej sejsmiki, wskazują, że propozycja GT, dotycząca zastosowania technologii ES360 obróbki sejsmiki pełnego azymutu może spotkać się ze sporym zainteresowaniem na rynku amerykańskim.