Szczegóły wpisu Wróć

Geopetrol 2014
  • 10 września 2014

Geopetrol 2014

Zapraszamy na spotkanie ze specjalistami GT, którzy zaprezentują swoje referaty i postery w trakcie Konferencji Geopetrol 2014 w dniach 15-18.09.2014 w Zakopanem. Tematem przewodnim konferencji są ‘Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania’. Szczegółowy program jest dostępny tutaj.

PROGRAM WYSTĄPIEŃ SPECJALISTÓW GT:

16 wrzesień 2014; Sekcja II Geofizyka Poszukiwawcza

Sesja Referatowa

9.00 – 12.00

A. Dalętka, G. Ząbik: Formowanie sygnału elementarnego optymalnego dla interpretacji sejsmicznej

S. Tlałka, W. Ogonowski: Odwzorowanie konfliktowych i upadów w metodzie uogólnionego składania ECP GTT-2014

15.00 – 18.00

H. Kowalski, L. Flisiak, R.Dybalak: Sejsmiczny obraz geologii: czasowy i głębokościowy, a może dyfrakcyjny?

S. Tlałka: Bezinwazyjna eliminacja zakłóceń w przetwarzaniu danych sejsmiki lądowej

H. Kowalski, W. Kobusiński: Maksymalizacja wykorzystania informacji zawartej w zarejestrowanych danych sejsmicznych w oparciu o głębokościową migrację pełnego azymutu.

H. Budzichowski, L.Flisiak, M. Kuryga, A.Sinoracki: Parametry akwizycji danych sejsmicznych ważne dla uzyskania oczekiwanej pionowej rozdzielczości zapisu sejsmicznego. Ocena z punktu widzenia przetwarzania danych.

Sesja Posterowa

12.00 – 13.00

S. Tlałka: P-2 – Praktyczne metody tłumienia odbić wielokrotnych tłumienia odbić wielokrotnych od powierzchni swobodnej w sejsmice morskiej i lądowe

A. Baudzis, P. Godlewski: P:11 – Optymalne wykorzystanie danych zarejestrowanych dipolową sondą akustyczną.