Details of news Back

GT zakończyła prace sejsmiczne dla PGNiG w Wielkopolsce
  • 19 marca 2015
  • informacja prasowa

GT zakończyła prace sejsmiczne dla PGNiG w Wielkopolsce

Łuszczanów – Kotlin to kolejny projekt sejsmiczny wykonany przez GT na zlecenie PGNiG SA. Zakres prac wykonanych metodą wibratorową obejmował 266 km2. PGNiG jako główny koncesjonariusz w Polsce planuje wykonanie dalszych prac akwizycyjnych na terenie kraju. W kwietniu GT rozpocznie sejsmikę polową na projekcie Galew – Zalesie.