Profil GT

<b>Profil</b> GT

Innowacyjne rozwiązania i międzynarodowe doświadczenie 

Jesteśmy dostawcą innowacyjnych rozwiązań geofizycznych, geologiczno-wiertniczych i geotechnicznych dla sektora energetycznego i OZE w Polsce i na świecie. Nasze kluczowe portfolio obejmuje usługi geofizyczne dedykowane w głównej mierze poszukiwaniom i intensyfikacji produkcji węglowodorów, poszukiwaniom wód geotermalnych oraz badaniom z zakresu lokalizacji i monitoringu podziemnych magazynów do składowania gazu ziemnego, odpadów niebezpiecznych i CO2.

Naszą podstawową działalnością są usługi z zakresu geofizyki poszukiwawczej oraz geofizyki wiertniczej:

Oferujemy również rozwiązania na potrzeby badań geologicznych podłoża dla infrastruktury przemysłowej oraz technicznej na lądzie i morzu. Świadczymy także usługi dla sektora energii wiatrowej na morzu, w szczególności badania geotechniczne i geologiczne dna morskiego. W tych obszarach świadczymy usługi:

Dlaczego GT?

Jesteśmy międzynarodowym kontraktorem z branży energetycznej, świadczącym usługi w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Południowej oraz na Bliskim Wschodzie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom pomagamy klientom skutecznie odwzorować budowę geologiczną różnego typu basenów sedymentacyjnych i redukować ryzyko poszukiwawcze, a w przypadku istniejących złóż intensyfikować produkcję. Mając na uwadze rosnące znaczenie odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie energetycznym, nasze portfolio obejmuje również usługi dedykowane rozwojowi morskich farm wiatrowych. Nasze badania geologiczne podłoża pozwalają ograniczyć ryzyko inwestycyjne związane z budową infrastruktury.

55-letnie doświadczenie, zastosowanie najnowszych rozwiązań, w tym technologii nodalnych oraz usługi zorientowane na jakość i bezpieczeństwo decydują o przewadze konkurencyjnej GT. Naszym celem nadrzędnym jest kreowanie wartości dla klienta, nie tylko w zakresie jakości, ale też elastyczności i pełnego zrozumienia jego potrzeb i problemów badawczych.

Najwyższe standardy jakości

Świadczymy usługi zgodnie z wymaganiami przepisów prawa polskiego i kraju realizacji usług oraz z międzynarodowymi normami ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 i ISO 14001:2015. Nasze przedsięwzięcia realizujemy w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Ochroną Środowiska, który jest zgodny ze standardami Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej (IOGP) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontraktorów Geofizycznych (IAGC).

GT ma uznaną markę w branży poszukiwawczo-wydobywczej, dzięki skutecznie i bezpiecznie wykonanym zleceniom dla liderów branży energetycznej, m.in. takim jak PGNiG,  ENI, ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Repsol, Sasol i Shell.

 

Zarząd Spółki
Piotr<br />Antonik
Piotr
Antonik
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Jerzy<br />Trela
Jerzy
Trela
I Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Geofizyki
Dyrekcja Spółki
Błażej<br />Świątkiewicz
Błażej
Świątkiewicz
Dyrektor ds. Finansowych, Główny Księgowy, Prokurent
Tomasz<br />Wilk
Tomasz
Wilk
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Tomasz<br/>Stankiewicz
Tomasz
Stankiewicz
Zastępca Dyrektora ds. Sejsmiki Polowej
Wojciech<br />Chyl
Wojciech
Chyl
Zastępca Dyrektora ds. Geofizyki Wiertniczej

Rada Nadzorcza

  • Dariusz Jamroz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Grażyna Kiełek – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Mariusz Chrzanowski – Członek Rady Nadzorczej
  • Maksym Gołoś – Członek Rady Nadzorczej