Profil GT

<b>Profil</b> GT

50 lat dążenia do doskonałości

Geofizyka Toruń (GT) oferuje szeroki zakres zintegrowanych usług geofizycznych na potrzeby poszukiwań konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód geotermalnych, a także lokalizacji i monitoringu podziemnych zbiorników. Zapewniamy wysoki stopień bezpieczeństwa pracy, poszanowania środowiska naturalnego i interesów lokalnych społeczności. Efektywnie współpracujemy zarówno z małymi, jak i dużymi operatorami naftowymi na świecie, realizując usługi w każdych warunkach terenowych.

Główne obszary działalności GT stanowią:

 • Akwizycja danych sejsmicznych
 • Przetwarzanie danych sejsmicznych
 • Interpretacja danych sejsmicznych
 • Geofizyka otworowa
 • Interpretacja pomiarów geofizyki otworowej

GT świadczy również kompleksowe usługi na potrzeby geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska:

 • Inżynierskie badania geofizyczne
 • Usługi geologiczno-wiertnicze

GT jest międzynarodowym kontraktorem geofizycznym, świadczącym usługi w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Centralnej i Południowej oraz na Bliskim Wschodzie. Firma realizuje projekty sejsmiczne we wszystkich warunkach terenowych, m.in. na pustyniach, w strefach przejściowych, dżunglach, górach i obszarach zurbanizowanych. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom z zakresu przetwarzania i interpretacji  danych, pomagamy klientom skutecznie odwzorować budowę geologiczną różnego typu basenów sedymentacyjnych i redukować ryzyko poszukiwawcze. 

50-letnie doświadczenie, zastosowanie najnowszych technologii oraz usługi zorientowane na jakość i bezpieczeństwo decydują o przewadze konkurencyjnej GT. Naszym celem nadrzędnym jest kreowanie wartości dla klienta, nie tylko w zakresie jakości, ale też elastyczności i pełnego zrozumienia jego potrzeb i problemów poszukiwawczych.

Wysoki poziom usług GT w Polsce i skuteczna dywersyfikacja rynkowa są możliwe dzięki inwestycjom w nowe technologie dla poszukiwań naftowych. Wdrażanie nowych rozwiązań jest znakiem rozpoznawczym toruńskiej Spółki i zaowocowało ono licznymi odkryciami złóż węglowodorów w Polsce i za granicą.

GT świadczy usługi zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007, a także w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Ochroną Środowiska zgodny ze standardami Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Gazu Ziemnego i Ropy Naftowej (OGP) i Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontraktorów Geofizycznych (IAGC).

 

Zarząd Spółki
Piotr<br />Antonik
Piotr
Antonik
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Jerzy<br />Trela
Jerzy
Trela
I Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Geofizyki
Dyrekcja Spółki
Edmund<br />Cięgotura
Edmund
Cięgotura
Dyrektor ds. Finansowych, Główny Księgowy
Tomasz<br />Wilk
Tomasz
Wilk
Dyrektor ds. Ekonomicznych
Tomasz<br/>Stankiewicz
Tomasz
Stankiewicz
Zastępca Dyrektora ds. Sejsmiki Polowej
Wojciech<br />Chyl
Wojciech
Chyl
Zastępca Dyrektora ds. Geofizyki Wiertniczej

Prokurent Spółki

 • Błażej Świątkiewicz

Rada Nadzorcza

 • Krzysztof Hnatio – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Filip Nowaczyński – Członek Rady Nadzorczej
 • Tomasz Włoszczyk – Członek Rady Nadzorczej
 • Grażyna Kiełek – Członek Rady Nadzorczej
 • Prof. n. dr hab. Wojciech Bieńkowski – Członek Rady Nadzorczej