CSR Corporate Social Responsibility

<b>CSR</b> Corporate Social Responsibility

Key facts & figures

GT to uznana Odpowiedzialna Firma.

3 miejsce w kategorii Usługi w najnowszym renomowanym ogólnopolskim Rankingu Odpowiedzialnych Firm współorganizowanym i weryfikowanym przez Deloitte

Laureat konkursu JAKOŚĆ ROKU

członek – założyciel Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie


CSR w GT

Geofizyka Toruń to firma, której strategię stanowi odpowiedzialna działalność biznesowa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że liderem może być tylko ta organizacja, która ma zdolność tworzenia wartości ważnej nie tylko dla właścicieli, ale i z punktu widzenia środowiska naturalnego oraz społeczeństwa.

society_and_environment

Uwzględniając potrzeby interesariuszy, w szczególności: klientów, pracowników, podwykonawców i społeczności lokalnych, GT wyznaczyła sobie 6 celów strategicznych, które reprezentują priorytety Spółki w zakresie CSR – odpowiedzialnego biznesu Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy

  1. Zwiększenie satysfakcji obecnych oraz pozyskanie nowych klientów poprzez poprawę jakości obsługi klienta
  2. Prowadzenie działalności biznesowej w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem środowiska naturalnego
  3. Efektywna, oparta o partnerskie zasady i dialog współpraca z partnerami społecznymi i biznesowymi
  4. Spójna, rzetelna i efektywna komunikacja i marketing
  5. Poszukiwanie nowych obszarów działalności biznesowej zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju

W ramach otwartej polityki komunikacyjnej angażujemy się w dialog z interesariuszami oraz aktywnie wspieramy ideę Odpowiedzialnego Biznesu. Dzielimy się naszym ponad 55-letnim doświadczeniem w współdziałaniu z społecznościami z całego świata oraz świadczeniem usług w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

Badania geofizyczne na potrzeby poszukiwań złóż gazu ziemnego, ropy naftowej, wód geotermalnych czy wyłącznie pozyskania wiedzy na temat budowy geologicznej, zasadniczo wyglądają zawsze tak samo i są całkowicie bezinwazyjne, nieszkodliwe dla człowieka, zwierząt i budynków. W dużym uproszczeniu przypominają lekarskie badanie USG. Nie niosą również ze sobą ryzyka degradacji środowiska. Nigdy nie zdarzyło się, aby podczas ich wykonania doszło do jakiegokolwiek naruszenia jakości zasobów wodnych.

Zapraszamy do kontaktu w zakresie działań Spółki związanych z CSR: Maciej Stawinoga, PR/CSR Manager,  csr@geofizyka.pl

Downloads