CSR Corporate Social Responsibility

<b>CSR</b> Corporate Social Responsibility

Key facts & figures

GT to uznana Odpowiedzialna Firma.

7 miejsce w kategorii Paliwa i Energetyka w najnowszym renomowanym ogólnopolskim Rankingu Odpowiedzialnych Firm współorganizowanym i weryfikowanym przez Deloitte

Laureat konkursu JAKOŚĆ ROKU

członek – założyciel Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie


CSR w GT

Geofizyka Toruń to firma, której strategię stanowi odpowiedzialna działalność biznesowa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że liderem może być tylko ta organizacja, która ma zdolność tworzenia wartości ważnej nie tylko dla właścicieli, ale i z punktu widzenia środowiska naturalnego oraz społeczeństwa.

society_and_environment

Uwzględniając potrzeby interesariuszy, w szczególności: klientów, pracowników, podwykonawców i społeczności lokalnych, GT wyznaczyła sobie 6 celów strategicznych, które reprezentują priorytety Spółki w zakresie CSR – odpowiedzialnego biznesu Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy

  1. Zwiększenie satysfakcji obecnych oraz pozyskanie nowych klientów poprzez poprawę jakości obsługi klienta
  2. Prowadzenie działalności biznesowej w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem środowiska naturalnego
  3. Efektywna, oparta o partnerskie zasady i dialog współpraca z partnerami społecznymi i biznesowymi
  4. Spójna, rzetelna i efektywna komunikacja i marketing
  5. Poszukiwanie nowych obszarów działalności biznesowej zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju

W ramach otwartej polityki komunikacyjnej angażujemy się w dialog z interesariuszami oraz aktywnie wspieramy ideę Odpowiedzialnego Biznesu. Dzielimy się naszym ponad 50-letnim doświadczeniem w współdziałaniu z społecznościami z całego świata oraz świadczeniem usług w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

Zapraszamy do kontaktu w zakresie działań Spółki związanych z CSR: Maciej Stawinoga, PR/CSR Manager,  csr@geofizyka.plrnd

 

Downloads