Dobre relacje z lokalnymi społecznościami

Dobre relacje z <b>lokalnymi społecznościami</b>

Geofizyka Toruń jest zaangażowana we wspieranie zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako rozwój ekonomiczny i społeczny w powiązaniu z ochroną środowiska, a także uznaje potrzebę zapewnienia różnorodnych możliwości do nauki i rozwoju społeczeństw. Dobre relacje ze społecznościami, wśród których pracujemy są jednocześnie naszym ścisłym celem, jak i powodem do szczególnej satysfakcji.

Aby dowiedzieć się więcej o CSR w GT, prosimy o kontakt mailowy na adres: csr@geofizyka.pl