Etyka

<b>Etyka</b>

Dynamiczny rozwój GT zawdzięcza między innymi wartościom, jakimi się kierujemy w relacjach z naszymi współpracownikami, partnerami i klientami.

Naszym kapitałem są ludzie oraz wspólny system wartości i zasad etycznych, dzięki którym możliwy jest dalszy, zrównoważony rozwój firmy. Jesteśmy przekonani, że dla osiągnięcia założonych, długofalowych celów Spółki konieczne jest przestrzeganie zasad etycznych, które powinny stanowić podstawę, na jakiej firma prowadzi swoją działalność i buduje swój wizerunek.

Deklaracja wartości:

Odpowiedzialność – Chcemy wzbudzać zaufanie wszystkich, którzy z nami pracują, dotrzymując obietnic, zachowując się transparentnie i troszcząc się o otoczenie ekonomiczne, społeczne i środowisko naturalne. Odpowiedzialność to dla nas również dbałość o bezpieczeństwo pracowników, dostawców i klientów.

Współpraca i wzajemne zaufanie – Uważamy, że najlepsze wyniki osiąga się poprzez pracę zespołową we współpracy z pracownikami i klientami. Dbamy o to, aby warunki współpracy w Firmie stawiały na priorytetowym miejscu wzajemne zaufanie i partnerskie relacje między pracownikami, gwarantując tolerancję dla różnorodności poglądów.

Szacunek – Szanujemy naszych pracowników, klientów i społeczności lokalne, a także środowisko, w którym pracujemy. Traktujemy jako obowiązek przyczynianie się do poprawy jakości życia i postępu społecznego.

Profesjonalizm – Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia skutecznych i elastycznych rozwiązań dla realizacji potrzeb klientów i do budowania długofalowych partnerskich relacji biznesowych w sektorze poszukiwań naftowych. Chcemy zasługiwać na miano pionierów. Jesteśmy otwarci na wyzwania wobec potrzeb rynkowych zarówno w zakresie poszukiwania konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

Dążenie do doskonałości – Poświęcamy wiele energii na stałe udoskonalanie świadczonych usług. Mamy aspirację być liderem w zakresie dostarczania pewnych rozwiązań geofizycznych.

Szybkość – Chcemy jako pierwsi przewidywać potrzeby rynku i reagować na nie szybko i elastycznie.

Downloads