Cel – bezwypadkowe projekty

Cel – <b>bezwypadkowe projekty</b>

Zapobieganie urazom i chorobom zawodowym jest najwyższym priorytetem codziennej pracy GT. Nasze podejście do bezpieczeństwa pracy jest wyrażone w celu: dążenie do zero zdarzeń wypadkowych i chorób zawodowych.

Cel jest osiągany poprzez:

  • Nieustanną identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka
  • Dogłębne dochodzenie powypadkowe i zdarzeń „o mało co” i wdrożenie środków zapobiegawczych
  • Odpowiednie planowanie HSE np. zakres kompetencji HSE, instrukcje pracy, zarządzanie transportem i podróżami, audyty & inspekcje, przygotowanie w zakresie działań awaryjnych
  • Świadome i bezkompromisowe wdrożenie przygotowanych planów HSE

Wierzymy, że prawdziwe przywództwo i osobiste zaangażowanie w codzienne obowiązki najwyższego kierownictwa poparte wizytami w jednostkach terenowych jest kluczem do sukcesu dla prac wolnych od zdarzeń wypadkowych.

Kluczowe dla tworzenia kultury bezpieczeństwa jest zaangażowanie wszystkich pracowników GT, wzmacniane przez:

  • Realizację kampanii Misja Zero, uwzględniającej Zasady Ratujące Życie
  • Rozwój świadomości HSE poprzez: szkolenia HSE (np. BBS) i regularne spotkanie HSE
  • Wdrażanie najnowszych narzędzi z obszaru HR i HSE: np. Program motywacyjne, system raportowania pozytywnych obserwacji, niebezpiecznych warunków I niebezpiecznych zdarzeń, konkursy HSE
  • Program Pierwszej Pomocy
  • Wielokierunkowa otwarta komunikacja: spotkania, ostrzeżenia o zagrożeniu, plakaty, ulotki informacyjne, itp.

Naszą podstawową zasadą pracy jest odpowiedzialność każdego pracownika za bezpieczeństwo własne oraz współpracowników. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma Polityka STOP Work, która gwarantuje każdemu pracownikowi, również pracownikowi podwykonawcy, prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Zasada ratująca życie: Zatrzymaj pracę w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, interweniuj

Pracownicy Spółki wpierani są w bezpiecznym wykonywaniu pracy przez profesjonalny zespół Inspektorów ds. HSE legitymujących się bogatym doświadczeniem i kompetencjami zawodowymi (studia BHP, certyfikaty NEBOSH).