Dążenie do satysfakcji klienta przez wysoką jakość usług

Dążenie do satysfakcji klienta przez <b>wysoką jakość usług</b>

Kultura GT oparta na odpowiedzialności, profesjonalizmie i wzajemnym zaufaniu skutkuje zaangażowaniem pracowników w spełnianie oczekiwań klientów.

Poświęcamy specjalną uwagę bezpośredniej i skutecznej komunikacji z każdym klientem w celu zapewnienia najlepszego zrozumienia potrzeb na każdy etapie świadczenia usług przez GT. GT gromadzi informacje zwrotne od klientów i wyciąga wnioski z poprzednich projektów, aby optymalizować poziom jakości usług.

GT kładzie szczególny nacisk na szkolenia i kwalifikacje pracowników oraz jakość wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania czego dowodem są tworzone długofalowe programy szkoleniowe i plany inwestycyjne.

Warte podkreślenia jest zaangażowanie wszystkich pracowników w osiąganie celów w obszarze jakości, czego przykładem jest tworzenie unikatowego, niedostępnego na rynku, oprogramowania z zakresu przetwarzania danych sejsmicznych, umożliwiającego rozwiązywanie problemów technologicznych.