Strategia Podatkowa

Geofizyka Torun S.A. w roku 2020 wchodziła w skład podatkowej grupy kapitałowej PGK PGNiG. Informacja dotyczy realizacji strategii podatkowej w roku 2020 przez PGK PGNiG oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład. Informacja została przygotowana przez spółkę dominującą (PGNiG SA) na podstawie danych uzyskanych od podmiotów wchodzących w skład grupy w 2020 r. Dokument dostępny jest pod wskazanym poniżej adresem strony internetowej.

https://pgnig.pl/strategia-podatkowa

Zamieszczona Informacja o realizowanej strategii podatkowej wypełnia dyspozycję wskazaną w art. 27c ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.