Details of news Back

Pomiary PPS dla firmy CEP w Niemczech
  • 16 lutego 2016

Pomiary PPS dla firmy CEP w Niemczech

GT utrzymuje pozycję wiodącego kontraktora w zakresie poszukiwań gazu ziemnego i ropy naftowej w Europie realizując kolejny projekt geofizyczny w Niemczech.  W lutym 2016 roku, firma wykonała we wschodniej części Niemiec pomiary  geofizyczne dla firmy CEP – Central European Petroleum. Badania obejmowały pomiary wielopoziomowe PPS (zero-ffsetowe i offsetowe). Badania wykonywane były z poszanowaniem środowiska naturalnego i społeczności lokalnych.