Akwizycja danych sejsmicznych

GT jest jednym z nielicznych innowacyjnych międzynarodowych dostawców akwizycji danych sejsmicznych, realizujących projekty w skali wielopetabajtowej, gwarantując jednocześnie zastosowanie innowacyjnych rozwiązań geofizycznych i ogromną elastyczność operacyjną

Niezależnie od tego jakie wyzwania dla akwizycji danych sejsmicznych niosą środowiska lądowe, strefy przejściowe i akweny morskie, GT oferuje niezawodne usługi wykorzystując unikatowe know-how i własne innowacyjne zasoby technologiczne. Dostarczamy nowoczesne rozwiązania, które są poza zasięgiem mniejszych firm geofizycznych. GT jest jednym z nielicznych innowacyjnych międzynarodowych dostawców akwizycji danych sejsmicznych, realizujących projekty o skali petabajtowej, gwarantując jednocześnie zastosowanie unikatowych innowacyjnych rozwiązań geofizycznych i niezwykłą elastyczność operacyjną.

Mając bogate międzynarodowe doświadczenie i zdolność do jednoczesnego operowania kilkoma grupami sejsmicznymi, jesteśmy w stanie realizować najtrudniejsze badania w sposób bezpieczny i przy minimalnym oddziaływaniu na środowisko. Dla każdego ryzyka związanego z eksploracją adresujemy adekwatne środki i rozwiązania oferujące niezwykłą precyzję i szybkość badań.

Nasze interdyscyplinarne zespoły nieustannie wdrażają nowe technologie w ramach Sejsmiki Nowej Generacji opartej na systemach nodalnych Quantum, która wraz z rozwiązaniami szerokopasmowymi stanowi bezprecedensowy przełom w branży poszukiwań. Oferujemy rozwiązania eksploracyjne przyszłości, a udostępniamy je już dziś. Koncentrujemy się na tym aby nadal przesuwać granice efektywności badań sejsmicznych.

Rozwiązania sejsmiczne GT wykraczają poza obecne standardy branżowe, ujawniając najdrobniejsze szczegóły geologiczne, prowadząc w ten sposób do pełnego zrozumienia budowy wgłębnej. Zalety naszej sejsmiki nodalnej i szerokopasmowej zastosowaliśmy z sukcesem na światowych rynkach na wszystkich etapach cyklu poszukiwań i produkcji, dla różnych geologii i warunków terenowych.

 

 

Zakres naszych usług

 • Badania sejsmiczne na lądzie
 • Badania sejsmiczne w strefie przejściowej
 • Badania sejsmiczne na obszarach morskich
 • Badania sejsmiczne 2D/3D/3C
 • Duże kampanie sejsmiczne 3D

Zakres naszych rozwiązań

 • Skauting terenowy obszaru  zdjęcia sejsmicznego
 • Projektowanie i planowanie zdjęć sejsmicznych
 • Pozyskiwanie praw wstępu
 • Prace geodezyjne i GIS
 • Bezprzewodowa i kablowa akwizycja danych sejsmicznych
 • Badania z użyciem różnych źródeł wzbudzania: ciężkie/średnie/lekkie wibratory,
 • Środki strzałowe, air-guny
 • Metody zwiększające wydajność: Flip-flop, Slip-sweep
 • Wiercenia otworów strzałowych  i prace dynamitowe z użyciem ręcznych i mobilnych wiertnic
 • Badania strefy małych prędkości wraz z interpretacją
 • Kontrola jakości danych i technologii
 • Transkrypcja danych, usuwanie fal harmonicznych
 • Wstępne przetwarzanie danych sejsmicznych w terenie i przetwarzanie Fast Track

Wszędzie zapewniamy elastyczne rozwiązania i skutecznie pozyskujemy ogromne wolumeny przy minimalnym oddziaływaniu na środowisko naturalne i krótszym od standardowego czasie. Dzięki systemom nodalnym, GT jest w stanie pokonywać ograniczenia metod sejsmicznych i gdzie jest to konieczne stawić czoła problemom terenów zurbanizowanych czy rolniczych, a także sprostać wyzwaniom środowiskowym.

Jesteśmy ekspertami w zakresie realizacji złożonych i trudnych operacyjnie zadań dotyczących poszukiwania węglowodorów i minerałów, przemysłu wydobywczego, podziemnych magazynów, energii geotermalnej oraz rozbudowy i posadowienia obiektów inżynieryjnych.

Naszym długoterminowym celem strategicznym jest przyczynienie się do redukcji CO2 na całym świecie. Osiągamy to dzięki naszym nowatorskim rozwiązaniom nodalnym, które znacznie zmniejszają emisję dwutlenku węgla w badaniach sejsmicznych.

Ponadto umożliwiają rejestrację danych wysokiej rozdzielczości, rzędu setek milionów tras sejsmicznych na km², wraz ze znaczną redukcją wszelkiego rodzaju szumów (losowe, harmoniczne, mieszane, przemysłowe, powierzchniowe). Wydajne i szybkie gromadzenie oraz konwersja terabajtów rejestrowanych danych staje się trudniejsze, ale nasze rozwiązania, które podobnie jak technologie „Big Data”, pozwalają na szybkie przechowywanie, konwersję i przetwarzanie petabajtów danych.

Od projektu badania po przetwarzanie polowe Fast Track, opracowujemy kampanie sejsmiczne dostosowane do potrzeb i zorientowane na cele badawcze. Zaufali nam różni klienci, od firm średniej wielkości po czołowe firmy z branży. Chętnie pomożemy precyzyjnie osiągnąć cele Waszej firmy i ostatecznie zmniejszyć ryzyko i koszty poszukiwań. Dostarczymy wyniki przewyższające Wasze oczekiwania!

Porozmawiajmy o szczegółach