Geofizyka otworowa

Geofizyka <b>otworowa</b>

Od 50 lat świadczymy usługi z zakresu geofizyki otworowej. Realizujemy specjalistyczne prace na różnych etapach „życia” otworu wiertniczego, od wiercenia przez produkcję aż po likwidację odwiertu. Dysponujemy doświadczoną kadrą pracowników posiadających uprawnienia do projektowania, wykonywania i dozorowania prac geologicznych a w szczególności związanych z nimi robót geologicznych również z wykorzystaniem techniki strzałowej.
Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów i stosowaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dostarczamy szczegółowych danych umożliwiających odwzorowanie złoża i występujących tam kopalin, dobór metody udostępnienia do eksploatacji oraz optymalizacji procesu wydobycia.
Ważnym elementem naszej działalności są prace interwencyjne związane z usuwaniem awarii wiertniczych a także oceną stanu technicznego otworu po awarii.

Zakres usług:

Oferujemy szeroki zakres metod badawczych realizowanych w otworach wiertniczych za pomocą odpowiednich sond geofizycznych, pozyskując niezbędne dane dotyczące właściwości przewierconych skał, umożliwiające rozwiązywanie problemów geologicznych, wydobywczych i technicznych w otworach wiertniczych.

Różnorodność oferowanych usług geofizycznych pozwala określić m.in. wielkość i rodzaj minerałów ilastych, radioaktywność, porowatość i przepuszczalność skał zbiornikowych jak również pobrać próbki skalne i płyn złożowy z odwiertów. Dane są rejestrowane w czasie rzeczywistym i dostarczane klientom w różnych formatach. Stosowany sprzęt najnowszej generacji jest zaprojektowany w taki sposób, aby niezawodnie działać w środowiskach cechujących się wysokim ciśnieniem (138 MPa), wysoką temperaturą (177oC) i występowaniem płynów powodujących korozję.

Oferujemy usługi poboru próbek rdzenia ze ściany otworu, dzięki którym klient pozyskuje cenne informacje o złożu oraz tworzącej je kopalinie i jej jakości.  

 

Systemy rejestracji danych:

LOGIQ Logging System

EXCELL 2000 Digital Logging System

INTEGRA Logging System

 

Sondy geofizyczne:

Extended Range Micro-Imager Tool

Dual Induction Log Tool

Phased Induction Tool

Dual Laterolog Tool

High Resolution Array Induction Tool

Micro Spherically Focused Log Tool

 

Gamma Telemetry Tool

Natural Gamma Ray Tool

Compensated Spectral Natural Gamma Ray Tool

Spectral Gamma Ray Tool

Spectral Density Tool

Compensated Density Tool

Dual Spaced Neutron II Tool

Compensated Neutron Tool

Lithology Density Tool

 

Borehole Compensated Sonic Array Tool

Full Wave Sonic Tool

WaveSonic – Cross Dipole Acoustic Tool

 

Selective Formation Tester 12k psi Tool

Rotary Sidewall Coring Tool

 

Insite Directional Tool

Six Arm Dipmeter Tool

Circumferential Acoustic Scanning Tool

Well-Bore Orientation Tool

 

XY Caliper Tool

Downhole Tension Device Assy, 3 5/8 Tool

Downhole Modem Tool

Borehole Property Tools

Casing Collar Locator DCCL-B, DTS CCL, 3 5/8 Tool

Six Arm Caliper Tool

DITS 4 Telemetry Gamma Tool

Insite Caliper Tool

Insite Flex Joint

Heavy Duty Swivel Adapter

Oferujemy szeroki zakres usług, w oparciu o pomiary cementomierzem akustycznym –sondy CBL i RBT, pozwalające na ocenę skuteczności zacementowania rur okładzinowych oraz szczelności płaszcza cementowego. Pomiary są wykonywane w oparciu o najnowszy sprzęt firmy Sondex w środowiskach cechujących się wysokim ciśnieniem (138 MPa), wysoką temperaturą (177oC).

 

Systemy rejestracji danych:

EXCELL 2000 Digital Logging System

Warrior Logging System

 

Sondy geofizyczne:

Natural Gamma Ray Tool

Gamma Ray Neutron Tool

Thermal Neutron Tool

 

Radial Bond Tool

Cement Bond Log Tool

Multifinger Imaging Tool

Casing Collar Locator Tool

 

Inside Casing Gyroscope Tool

Pomiary produkcyjne dostarczają kluczowych informacji o warunkach złożowych, umożliwiając efektywne zarządzanie zasobami gazu ziemnego i ropy naftowej. Nasi specjaliści identyfikują i monitorują wydatki przepływu oraz poszczególne fazy płynów dopływających do otworu, temperaturę i ciśnienie w celu zdefiniowania i poprawienia wydajności otworów produkcyjnych. Pomiary produkcyjne pomagają zrozumieć zachowanie się otworu w warunkach dynamicznych, dostarczając wszechstronnych rozwiązań i znacząco redukując koszt poszukiwań oraz eksploatacji.

Sondy do pomiarów produkcyjnych są zaprojektowane do pracy w warunkach ciśnienia do 138 MPa i maksymalnej temperatury do 177 °C.

 

Podstawowe sondy Production Log:

Casing Collar Locator

Radioactive Fluid Density

Enhanced Capacitance Water Hold-Up Tool

Caged Fullbore Flowmeter 6 Arm

Continous Flowmeter Spinner

In-line Flowmeter Tool

Jewelled Bearing Continous Flowmeter

Quartz Pressure Single

Production Gamma Ray

Ultralink Downhole Modem

Platinium Resistance Thermometer

Production Dual Caliper X-Y

Head Tension Unit

Wykonujemy pomiary geofizyczne w otworach kierunkowych i poziomych. Wykorzystywany zestaw Simphor umożliwia:

 • Bezpieczne przemieszczanie zestawów pomiarowych w otworach , w których występują trudne warunki do przeprowadzenia badań metodą tradycyjną na kablu.
 • Kontrolę nad zapuszczonym do otworu zestawem sond
 • Rejestrację danych w czasie rzeczywistym
 • Płukanie otworu w trakcie zapuszczania i wyciągania zestawu

Oferujemy perforacje na kablu karotażowym oraz na przewodzie wiertniczym (TCP), perforatory mogą być inicjowane elektrycznie, mechanicznie i ciśnieniowo. Właściwy dobór sytemu perforacyjnego do warunków złożowych i skały zbiornikowej umożliwia osiągnięcie maksymalnej produkcji z otworu.

 

PERFORATORY RUROWE: Perforatory rurowe są zaprojektowane do zapuszczania na kablu karotażowym, rurach wydobywczych, przewodzie wiertniczym lub przewodzie Coiled Tubing. Wszystkie stosowane materiały wybuchowe są zoptymalizowane w celu osiągnięcia jak najlepszych parametrów perforacji. Dla zachowania dużej swobody w doborze ładunków kumulacyjnych są dostępne ładunki głęboko penetrujące oraz typu Big Hole. Ponadto oferujemy ładunki  z reaktywną wkładką kumulacyjną.

 

SYSTEMY PERFORACYJNE ZAPUSZCANE PRZEZ RURY WYDOBYWCZE:

PERFORATOR LISTWOWY: Perforator listwowy z zamkniętymi ładunkami kumulacyjnymi TTG jest wydajnym, pół-traconym systemem perforacyjnym zapuszczanym przez rury wydobywcze.

PERORATOR LINK: Perforator Link z zamkniętymi ładunkami kumulacyjnymi pozwala na uzyskanie korzyści wynikającej z zastosowania cynkowych korpusów ładunków kumulacyjnych w celu uzyskania jak najmniejszej objętości pozostałości po odpaleniu. Ten całkowicie tracony system znajduje zastosowanie do perforacji przez rury wydobywcze, gdzie podstawowym rozważanym wyborem jest głęboka, fazowana perforacja oraz jej umiarkowany koszt.

 

METODA PLUG&PERF:

Oferowany zestaw plug&perf odpalany selektywnie umożliwia bardzo elastyczne, wieloetapowe udostępnianie formacji w otworach zarurowanych. Zabiegi plug&perf są zaprojektowane w celu osiągnięcia wysokiej wydajności i dokładności, co może zredukować kosztowny, nieproduktywny czas pomiędzy etapami szczelinowania, dzięki zastosowaniu wysokiej klasy technologii, takiej jak elektroniczne adresowalne przełączniki z indykacją odpalenia w czasie rzeczywistym, zapalniki elektroniczne niewrażliwe na prądy błądzące oraz fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. System jest wyposażony w inteligentny elektroniczny układ w celu wyeliminowania problemu nieodpalonych perforatorów poprzez ominięcie wadliwego, co pozwala na kontynuację operacji z wykorzystaniem pozostałych, sprawnych perforatorów.

Oferujemy efektywną kosztowo metodę likwidacji otworów wiertniczych bez konieczności angażowania urządzenia wiertniczego, gdzie wykorzystywane są następujące serwisy:

 • zapinanie korków mechanicznych
 • wykonywanie korków cementowych przy użyciu zestawu Dump Bailer zapuszczanego na kablu karotażowym
 • perforacja rur w celu docementowania przestrzeni pierścieniowej
 • ucinanie rur
 • wycinanie więźby rurowej

Oferujemy szybkie i efektywne rozwiązania problem przychwyconego przewodu wiertniczego, redukując nieproduktywny czas i koszt wiercenia do minimum. W zależności od parametrów i warunków otworowych dobierany jest właściwy sprzęt oraz metodyka w celu skutecznego uwolnienia przewodu wiertniczego. Zapewniamy kompletny zestaw narzędzi, włączając w to: torpedy lontowe, ucinacze rur wydobywczych i okładzinowych, ucinacze do obciążników dedykowanych do wszelakich rozmiarów rur wydobywczych, okładzinowych, przewodu wiertniczego i obciążników.

 

Lista przyrządów wykorzystywanych przez GT zawiera:

 • Ucinacze rur wydobywczych
 • Segmentowe ucinacze rur okładzinowych
 • Ucinacze SplitShot
 • Ucinacze do obciążników
 • Torpedy lontowe
 • Freepoint Indicator Tool

Oferujemy szeroki zakres profesjonalnych usług polegających na ciągłym monitorowaniu parametrów wiertniczych, płuczkowych oraz gazowych. Nowoczesne laboratorium kontrolno-pomiarowe wyposażone jest w liczne systemy zabezpieczające, umożliwiające pracę w warunkach zagrożenia wybuchem oraz zagrożenia siarkowodorowego. Dwa niezależne, w pełni zdublowane tory pomiarowe (dwa chromatografy, wytwornice wodoru, degazatory itd.) zabezpieczają ciągłość rejestracji wszystkich parametrów nawet w wypadku ewentualnych problemów sprzętowych.

Wszystkie przyrządy są wyposażone w dwa detektory płomieniowo jonizacyjne (FID) – pierwszy wykorzystywany do ciągłej detekcji gazów palnych (tzw. Total Gas Detektor), drugi zapewnia jakościową i ilościową analizę próbki gazu w zakresie od 10 ppm do 100% koncentracji każdego z badanych składników.

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i dużym doświadczeniem niezbędnym do wykonywania pomiarów sejsmicznych w otworach. Oferowany jest kompletny zakres usług począwszy od modelowania, projektowania, poprzez akwizycję danych, ich przetwarzanie, a skończywszy na interpretacji i dokumentacji wyników.

Odwzorowanie wgłębne PPS uzyskane w bliższym lub dalszym sąsiedztwie otworu, mogą dostarczyć ważnych informacji wzbogacających i uzupełniających interpretację standardowych danych sejsmicznych.

Pomiary sejsmiczne w otworach realizowane są przy użyciu systemu Avalon Geochain, posiadającego możliwość rejestracji wielopoziomowej (jednoczesna rejestracja do 48 poziomów), konfiguracji zestawu do pomiarów w otworach poziomych oraz wykonania pomiaru korelacyjnego, przy użyciu sondy do pomiaru naturalnego promieniowania gamma.

 

Oferowany zakres usług:

 • PPS zero-offsetowe
 • PPS offsetowe
 • PPS kroczące

 

Podstawowe sondy

HDShuttle DS-325

AVALON Geochain digital VSP array

ASR-1 Advanced Seismic Receiver

GRT-1 3-5/8” Gamma Ray Tool