Pomiary w otworach i perforacje

<b>Pomiary w otworach i</b> perforacje

Od 50 lat świadczymy usługi z zakresu geofizyki otworowej. Realizujemy specjalistyczne prace na różnych etapach „życia” otworu wiertniczego, od wiercenia przez produkcję aż po likwidację odwiertu. Dysponujemy doświadczoną kadrą pracowników posiadających uprawnienia do projektowania, wykonywania i dozorowania prac geologicznych a w szczególności związanych z nimi robót geologicznych również z wykorzystaniem techniki strzałowej.
Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów i stosowaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dostarczamy szczegółowych danych umożliwiających odwzorowanie złoża i występujących tam kopalin, dobór metody udostępnienia do eksploatacji oraz optymalizacji procesu wydobycia.
Ważnym elementem naszej działalności są prace interwencyjne związane z usuwaniem awarii wiertniczych a także oceną stanu technicznego otworu po awarii.

Zakres usług: