Pomiary w otworach niezarurowanych

Oferujemy szeroki zakres metod badawczych realizowanych w otworach wiertniczych za pomocą odpowiednich sond geofizycznych, pozyskując niezbędne dane dotyczące właściwości przewierconych skał, umożliwiające rozwiązywanie problemów geologicznych, wydobywczych i technicznych w otworach wiertniczych.

Różnorodność oferowanych usług geofizycznych pozwala określić m.in. wielkość i rodzaj minerałów ilastych, radioaktywność, porowatość i przepuszczalność skał zbiornikowych jak również pobrać próbki skalne i płyn złożowy z odwiertów. Dane są rejestrowane w czasie rzeczywistym i dostarczane klientom w różnych formatach. Stosowany sprzęt najnowszej generacji jest zaprojektowany w taki sposób, aby niezawodnie działać w środowiskach cechujących się wysokim ciśnieniem (138 MPa), wysoką temperaturą (177oC) i występowaniem płynów powodujących korozję.

Oferujemy usługi poboru próbek rdzenia ze ściany otworu, dzięki którym klient pozyskuje cenne informacje o złożu oraz tworzącej je kopalinie i jej jakości.  

 

Systemy rejestracji danych:

LOGIQ Logging System

EXCELL 2000 Digital Logging System

INTEGRA Logging System

 

Sondy geofizyczne:

Extended Range Micro-Imager Tool

Dual Induction Log Tool

Phased Induction Tool

Dual Laterolog Tool

High Resolution Array Induction Tool

Micro Spherically Focused Log Tool

 

Gamma Telemetry Tool

Natural Gamma Ray Tool

Compensated Spectral Natural Gamma Ray Tool

Spectral Gamma Ray Tool

Spectral Density Tool

Compensated Density Tool

Dual Spaced Neutron II Tool

Compensated Neutron Tool

Lithology Density Tool

 

Borehole Compensated Sonic Array Tool

Full Wave Sonic Tool

WaveSonic – Cross Dipole Acoustic Tool

 

Selective Formation Tester 12k psi Tool

Rotary Sidewall Coring Tool

 

Insite Directional Tool

Six Arm Dipmeter Tool

Circumferential Acoustic Scanning Tool

Well-Bore Orientation Tool

 

XY Caliper Tool

Downhole Tension Device Assy, 3 5/8 Tool

Downhole Modem Tool

Borehole Property Tools

Casing Collar Locator DCCL-B, DTS CCL, 3 5/8 Tool

Six Arm Caliper Tool

DITS 4 Telemetry Gamma Tool

Insite Caliper Tool

Insite Flex Joint

Heavy Duty Swivel Adapter