Pomiary w otworach produkcyjnych

Pomiary produkcyjne dostarczają kluczowych informacji o warunkach złożowych, umożliwiając efektywne zarządzanie zasobami gazu ziemnego i ropy naftowej. Nasi specjaliści identyfikują i monitorują wydatki przepływu oraz poszczególne fazy płynów dopływających do otworu, temperaturę i ciśnienie w celu zdefiniowania i poprawienia wydajności otworów produkcyjnych. Pomiary produkcyjne pomagają zrozumieć zachowanie się otworu w warunkach dynamicznych, dostarczając wszechstronnych rozwiązań i znacząco redukując koszt poszukiwań oraz eksploatacji.

Sondy do pomiarów produkcyjnych są zaprojektowane do pracy w warunkach ciśnienia do 138 MPa i maksymalnej temperatury do 177 °C.

 

Podstawowe sondy Production Log:

Casing Collar Locator

Radioactive Fluid Density

Enhanced Capacitance Water Hold-Up Tool

Caged Fullbore Flowmeter 6 Arm

Continous Flowmeter Spinner

In-line Flowmeter Tool

Jewelled Bearing Continous Flowmeter

Quartz Pressure Single

Production Gamma Ray

Ultralink Downhole Modem

Platinium Resistance Thermometer

Production Dual Caliper X-Y

Head Tension Unit