Pomiary w otworach zarurowanych

Oferujemy szeroki zakres usług, w oparciu o pomiary cementomierzem akustycznym –sondy CBL i RBT, pozwalające na ocenę skuteczności zacementowania rur okładzinowych oraz szczelności płaszcza cementowego. Pomiary są wykonywane w oparciu o najnowszy sprzęt firmy Sondex w środowiskach cechujących się wysokim ciśnieniem (138 MPa), wysoką temperaturą (177oC).

 

Systemy rejestracji danych:

EXCELL 2000 Digital Logging System

Warrior Logging System

 

Sondy geofizyczne:

Natural Gamma Ray Tool

Gamma Ray Neutron Tool

Thermal Neutron Tool

 

Radial Bond Tool

Cement Bond Log Tool

Multifinger Imaging Tool

Casing Collar Locator Tool

 

Inside Casing Gyroscope Tool