Prace instrumentacyjne

Oferujemy szybkie i efektywne rozwiązania problem przychwyconego przewodu wiertniczego, redukując nieproduktywny czas i koszt wiercenia do minimum. W zależności od parametrów i warunków otworowych dobierany jest właściwy sprzęt oraz metodyka w celu skutecznego uwolnienia przewodu wiertniczego. Zapewniamy kompletny zestaw narzędzi, włączając w to: torpedy lontowe, ucinacze rur wydobywczych i okładzinowych, ucinacze do obciążników dedykowanych do wszelakich rozmiarów rur wydobywczych, okładzinowych, przewodu wiertniczego i obciążników.

 

Lista przyrządów wykorzystywanych przez GT zawiera:

  • Ucinacze rur wydobywczych
  • Segmentowe ucinacze rur okładzinowych
  • Ucinacze SplitShot
  • Ucinacze do obciążników
  • Torpedy lontowe
  • Freepoint Indicator Tool