Usługi perforacyjne

Oferujemy perforacje na kablu karotażowym oraz na przewodzie wiertniczym (TCP), perforatory mogą być inicjowane elektrycznie, mechanicznie i ciśnieniowo. Właściwy dobór sytemu perforacyjnego do warunków złożowych i skały zbiornikowej umożliwia osiągnięcie maksymalnej produkcji z otworu.

 

PERFORATORY RUROWE: Perforatory rurowe są zaprojektowane do zapuszczania na kablu karotażowym, rurach wydobywczych, przewodzie wiertniczym lub przewodzie Coiled Tubing. Wszystkie stosowane materiały wybuchowe są zoptymalizowane w celu osiągnięcia jak najlepszych parametrów perforacji. Dla zachowania dużej swobody w doborze ładunków kumulacyjnych są dostępne ładunki głęboko penetrujące oraz typu Big Hole. Ponadto oferujemy ładunki  z reaktywną wkładką kumulacyjną.

 

SYSTEMY PERFORACYJNE ZAPUSZCANE PRZEZ RURY WYDOBYWCZE:

PERFORATOR LISTWOWY: Perforator listwowy z zamkniętymi ładunkami kumulacyjnymi TTG jest wydajnym, pół-traconym systemem perforacyjnym zapuszczanym przez rury wydobywcze.

PERORATOR LINK: Perforator Link z zamkniętymi ładunkami kumulacyjnymi pozwala na uzyskanie korzyści wynikającej z zastosowania cynkowych korpusów ładunków kumulacyjnych w celu uzyskania jak najmniejszej objętości pozostałości po odpaleniu. Ten całkowicie tracony system znajduje zastosowanie do perforacji przez rury wydobywcze, gdzie podstawowym rozważanym wyborem jest głęboka, fazowana perforacja oraz jej umiarkowany koszt.

 

METODA PLUG&PERF:

Oferowany zestaw plug&perf odpalany selektywnie umożliwia bardzo elastyczne, wieloetapowe udostępnianie formacji w otworach zarurowanych. Zabiegi plug&perf są zaprojektowane w celu osiągnięcia wysokiej wydajności i dokładności, co może zredukować kosztowny, nieproduktywny czas pomiędzy etapami szczelinowania, dzięki zastosowaniu wysokiej klasy technologii, takiej jak elektroniczne adresowalne przełączniki z indykacją odpalenia w czasie rzeczywistym, zapalniki elektroniczne niewrażliwe na prądy błądzące oraz fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. System jest wyposażony w inteligentny elektroniczny układ w celu wyeliminowania problemu nieodpalonych perforatorów poprzez ominięcie wadliwego, co pozwala na kontynuację operacji z wykorzystaniem pozostałych, sprawnych perforatorów.