Interpretacja danych sejsmicznych

<b>Interpretacja</b> danych sejsmicznych

Geofizyka Toruń (GT) oferuje usługi w zakresie interpretacji geofizycznej i geologicznej danych sejsmicznych i otworowych. Nasze długoletnie doświadczenie wsparte najnowocześniejszą technologią, umożliwia profesjonalne realizowanie projektów poszukiwawczych w oparciu o powierzchniowe dane sejsmiczne 2D i 3D oraz dane otworowe PPS. Zastosowanie różnorodnych, specjalistycznych narzędzi interpretacyjnych pozwala na rozwiązywanie skomplikowanych zadań w zakresie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.
W dorobku zespołu interpretacyjnego znajdują się projekty dotyczące różnych rejonów i formacji geologicznych w Polsce i za granicą.
Od ponad 40 lat działamy na monoklinie przedsudeckiej i na Pomorzu, gdzie prowadzimy rozpoznanie cechsztyńskich formacji węglanowych oraz podścielających je klastycznych utworów czerwonego spągowca i młodszego paleozoiku. Zrealizowaliśmy również szereg projektów poszukiwawczych w rejonie lubelskim oraz w zapadlisku przedkarpackim.
W ostatnich kilku latach zinterpretowaliśmy większość zdjęć sejsmicznych 3D, zlokalizowanych na obszarze platformowym w północnej Polsce, których celem było poszukiwanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów w łupkach sylurskich.
Oprócz rynku krajowego, świadczymy również usługi na rynkach zagranicznych m.in. w Europie (np.: Niemcy, Hiszpania, Słowacja, Węgry), Afryce Północnej (Egipt, Libia, Algieria) i na subkontynencie indyjskim (Rajastan, Gujarat).

Podstawowy zakres oferowanych prac interpretacyjnych:

 • Jakościowa i ilościowa ocena przetworzonych danych sejsmicznych pod kątem możliwości wykonania projektowanych zadań interpretacyjnych.
 • Wszechstronna interpretacja geologiczna wolumenów sejsmicznych 2D i 3D, konstrukcja modeli strukturalnych.
 • Tworzenie modeli prędkościowych ośrodka geologicznego oraz konwersja czasowo – głębokościowa danych sejsmicznych.
 • Konstrukcja map czasowych i głębokościowych.
 • Wykonywanie modelowania sejsmicznego (1D i 2D).
 • Wykonywanie inwersji Prestack i Poststack, analiz AVO oraz wieloatrybutowej charakterystyki ośrodka geologicznego.
 • Modelowanie geologiczne, geofizyczne i petrofizyczne formacji zbiornikowych.
 • Opracowywanie analiz basenowych i paleogeograficznych.
 • Szacowanie zasobów węglowodorów i ocena ryzyka geologicznego.
 • Przetwarzanie oraz interpretacja pionowych profilowań sejsmicznych.

 

seismic_data_interpretation_02

 

Rozwiązania dedykowane dla niekonwencjonalnych złóż węglowodorów:

 • Identyfikacja subsejsmicznych uskoków i spękań na bazie geostatystycznej analizy wolumenów sejsmicznych 3D z wykorzystaniem atrybutów geometrycznych oraz dekompozycji spektralnej.
 • Analiza anizotropii – określenie intensywności oraz azymutu anizotropii przy użyciu danych sejsmicznych i otworowych (AVO, AVAZ, inwersja sejsmiczna).
 • Ocena zmienności parametrów geomechanicznych ośrodka skalnego.

 

Architektura oprogramowania

 • Landmark DecisionSpace Desktop Software
 • Hampson-Russell Suite
 • IHS Kingdom Advanced & Rock Solid Attributes
 • Landmark SeisWorks 2D & 3D
 • Landmark GeoProbe & SpecDecomp
 • Schlumberger Petrel Platform
 • Landmark Z-MAP Plus
 • Landmark StratWorks, SynTool, LogEdit, OpenVision
 • Landmark PostStack & PowerView
 • EasyCopy Graphic Suite