Interpretacja pomiarów geofizyki otworowej

<b>Interpretacja pomiarów </b>geofizyki otworowej

Od ponad 40 lat Geofizyka Toruń (GT) świadczy usługi z zakresu interpretacji pomiarów geofizyki wiertniczej. Posiadamy wiedzę, doświadczenie oraz wszystkie niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania standardowych i specjalistycznych prac interpretacyjnych.

Usługi, które wykonujemy pozwalają na precyzyjną charakterystykę ośrodka skalnego w trakcie i po zakończeniu procesu wiercenia. Realizujemy zadania w odwiertach niezarurowanych, zarurowanych i otworach produkcyjnych.

Wiodącą działalnością GT są usługi dla sektora naftowego, związane z poszukiwaniami złóż węglowodorów w złożach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Nasze badania związane są również z rozpoznaniem wysadów solnych, złóż węgli, zasobów wód geotermalnych oraz innymi, często niestandardowymi zadaniami. Zapewniamy nowoczesną interpretację badań geofizyki wiertniczej w aktualnie wierconych otworach. Posiadamy także wieloletnie doświadczenie w interpretacji pomiarów archiwalnych. Dbałość o szczegóły na każdym etapie pracy obejmującym skanowanie, cyfrowanie, standaryzację oraz reinterpretację, pozwala na uzyskanie doskonałych wyników. Ważnym elementem naszej działalności jest przygotowywanie do wykorzystania danych geofizyki otworowej w interpretacji badań sejsmicznych. Przyjęte rozwiązania w zakresie interpretacji danych otworowych gwarantują szybką i efektywną usługę.

Zakres usług obejmuje:

  • Analizę litologiczno-złożową
  • Analizę kompleksowego profilowania akustycznego
  • Analizę pomiarów w otworach zarurowanych i produkcyjnych
  • Geologiczną analizę pomiarów imagingowych
  • Korelacje wielootworowe i opracowania regionalne
  • Przetwarzanie i interpretację archiwalnych profilowań geofizycznych
  • Przygotowanie danych geofizyki wiertniczej dla celów sejsmicznych