Analiza pomiarów w otworach zarurowanych i produkcyjnych