Przetwarzanie i interpretacja archiwalnych profilowań geofizycznych