Przygotowanie danych geofizyki wiertniczej dla celów sejsmicznych