Inżynierskie badania geofizyczne

<b>Inżynierskie badania</b> geofizyczne

Oferujemy usługi związane z rozpoznaniem przypowierzchniowej strefy ośrodka geologicznego wymaganymi przy realizacji projektów geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych i środowiskowych.

Przypowierzchniowe badania geofizyczne stanowią szybkie i ekonomiczne narzędzie, mogące dostarczyć informacji o rodzajach osadów, morfologii warstw budujących ośrodek, warunkach hydrogeologicznych a także o obecności pogrzebanych obiektów naturalnych lub antropogenicznych, czy zachodzących w ośrodku procesach.  W działalności tej posiadamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie. Dysponujemy kadrą z odpowiednimi uprawnieniami geologicznymi. Posiadając nowoczesny sprzęt oraz oprogramowanie, zapewniamy wykonanie usług na najwyższym poziomie technicznym. Najbardziej efektywnym sposobem uzyskania niezbędnych informacji jest zastosowanie odpowiednio dobranego kompleksu metod geofizycznych.

Naszymi klientami są:

 • Instytuty naukowe
 • Biura projektowe
 • Przedsiębiorstwa budowlane (drogi, koleje, lotniska)
 • Firmy gazownicze i naftowe
 • Ośrodki ochrony środowiska
 • Jednostki samorządowe i administracyjne

Zakres usług:

 • Badania elektromagnetyczne
 • Badania georadarowe
 • Badania magnetyczne
 • Badania gruntu „GEOPROBE”
 • Detekcja podziemnych obiektów metalowych
 • Monitoring migracji zanieczyszczeń
 • Ochrona Katodowa
 • Tomografia elektrooporowa
 • Badania sejsmiczne techniką MASW