Inżynierskie badania geofizyczne

<b>Inżynierskie badania</b> geofizyczne

Inżynierskie badania geofizyczne

Służymy Państwu pomocą w realizacji skomplikowanych i zróżnicowanych projektów – środowiskowych, geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych. W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy kompleksowe badania gruntu, w tym rozpoznanie powierzchniowej strefy ośrodka geologicznego. 

Najdokładniejsze informacje o stanie gruntu

Znajdujące się w naszej ofercie badanie geofizyczne gruntu stanowi istotny element procesów inwestycji budowlanych. Jest doskonałym narzędziem dostarczającym generalnych informacji o stanie gruntu, w tym rodzajach znajdujących się w nim osadów, jego warunkach hydrogeologicznych, morfologii warstw gruntu oraz procesach, które zachodzą w jego ośrodku. Kompleksowe pomiary geofizyczne są zatem niezbędnym etapem inwestycji budowlanych. 

Doświadczona kadra i wysokiej jakości sprzęt

Zatrudniamy wyłącznie ekspertów posiadających odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie. Dysponujemy wysokiej jakości sprzętem, sprowadzanym od najlepszych światowych producentów, który jest gwarancją, że prace geofizyczne będą odbywały się z zachowaniem wszelkich norm i standardów, z poszanowaniem środowiska naturalnego. Realizowane przez nas usługi geofizyczne, dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, są efektywne, a prace mające na celu badanie gruntu, odbywają się szybko i w satysfakcjonujący dla klienta sposób.  

Kompleksowe działanie

Proponowane przez nas kompleksowe prace geofizyczne obejmują zróżnicowane działania. W naszej ofercie mogą więc Państwo znaleźć usługi związane z :

  • Badaniami georadarowymi – są to badania geofizyczne za pomocą specjalistycznego georadaru. Urządzenie generuje fale elektromagnetyczne, które wysyłane są do ośrodka gruntowego podlegającego badaniu. Następnie, zainstalowane specjalne oprogramowanie, przetwarza fale na obraz podobny do przekroju. W taki sposób można uzyskać przekrój geologiczny ukazujący warstwy gruntu 
  • Badaniami gruntu „GEOPROBE” – polega na możliwości pobierania próbek gruntu, wody gruntowej i powietrza gruntowego oraz dokonywania pomiarów przewodnictwa elektrycznego gruntów w celu sporządzania map litologicznych podłoża.
  • Badaniami elektromagnetycznymi – prace geofizyczne z zastosowaniem tego sposobu polegają na wzbudzeniu pola elektromagnetycznego w badanym ośrodku gruntowym. Używa się do tego wyspecjalizowanego nadajnika, który emituje elektromagnetyczne fale. 
  • Badaniami sejsmicznymi techniką MASW – badanie gruntu z wykorzystaniem fal poprzecznych
  • Detekcją podziemnych metalowych obiektów – proces polegający na wykrywaniu elementów tworzących złożoną infrastrukturę znajdująca się pod powierzchnią gruntu. Pozyskuje informacje dotyczących znajdujących się tam obiektów
  • Monitorowaniem migracji zanieczyszczeń – badanie pod kątem znajdujących się zanieczyszczeń w gruncie, z zastosowaniem przydatnych do tego technik. Interpretują one budowę geologiczną gruntu oraz zachodzące w nim stosunki wodne