Przetwarzanie danych sejsmicznych

<b>Przetwarzanie</b> danych sejsmicznych

50 lat naszych doświadczeń współtworzy wysoką jakość usług w zakresie Przetwarzania Danych Sejsmicznych Geofizyki Toruń (GT).  Ugruntowaną  renomę przyniosło nam przetwarzanie danych sejsmicznych lądowych, morskich i stref przejściowych  2D i 3D z kluczowych basenów sedymentacyjnych Europy, Azji, Afryki , Ameryki Środkowej  i Bliskiego Wschodu.

W Ośrodku Przetwarzania Danych Sejsmicznych GT pracuje 60 geofizyków posiadających międzynarodowe doświadczenie zawodowe zawierające się w przedziale od 3 do 40 lat (ze średnim doświadczeniem 12 lat). Znacząca część naszej kadry inżynieryjnej posiada wymagane uprawnienia zawodowe kat. IX. Wysoki poziom wiedzy merytorycznej naszej kadry w połączeniu z nabytym doświadczaniem i zaawansowaną technologią umożliwiają nam efektywną realizację dużych wolumenowo projektów 2D (rzędu kilku tysięcy km każdy ) i 3D (rzędu 2000 km kw. każdy). 

Jesteśmy cenieni za rozwiązywanie złożonych problemów geofizycznych towarzyszących przetwarzaniu danych sejsmicznych. Doświadczenie naszej kadry jest szczególnie pomocne w przypadku przetwarzania danych lądowych o skomplikowanej geologii strefy przypowierzchniowej  (morfologia polodowcowa, pustynie, strefy przejściowe, bagna i ujścia rzek) i wgłębnej (spąg cechsztynu i horyzonty podcechsztyńskie, przedgórza, rejony wysadów i skomplikowanych sfałdowań, rejony występowania  anomalii prędkościowych w nadkładzie, jak utwory malmu czy wylewy bazaltowe). Naszym klientom oferujemy najbardziej zaawansowaną technologię umożliwiającą wyznaczenie wiarygodnej lokalizacji złóż węglowodorów (konwencjonalnych i niekonwencjonalnych) oraz określenie ich własności zbiornikowych, co jednoznacznie wpływa na zmniejszenie poziomu ryzyka towarzyszącego poszukiwaniom.

Przy realizacji przetwarzania danych sejsmicznych w tak zróżnicowanych warunkach geologicznych oferujemy unikatowe podejście do:

 

Nasza kadra inżynierów monitoruje światowe trendy obejmujące innowacyjne technologie przetwarzania danych sejsmicznych i uczestniczy w szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez czołowych światowych specjalistów. Współpracujemy także z polskimi zespołami akademickimi (Instytut Nafty i Gazu, AGH) co w połączeniu z dostępem do najnowszych technologii zapewnia niezbędny rozwój i utrzymanie wysokiego poziomu usług.

W strukturze ośrodka przetwarzania danych sejsmicznych znajduje się komórka badawczo- rozwojowa koncentrująca się na efektywnym wdrażaniu posiadanego oprogramowania, wypracowywaniu nowych technologii oraz ewaluacji i wdrażaniu nowego oprogramowania, także tworzonego autorsko w tym zespole. Możemy pochwalić się stworzeniem ponad 200 modułów/programów dołączonych do naszego bazowego oprogramowania SeiSpace

 

services-seismic data processing dół strony

Architektura sprzętu i oprogramowania

Oprogramowanie:

 • Landmark: ProMAX/SeisSpace 2D/3D, 3D RTM
 • Paradigm: GeoDepth, Echos, Earth Study 360
 • Techco: Summig PreTM, Velanal
 • Hampson-Russell GLI3D
 • Fusion Seismic Studio
 • Tesseral Full-wave Modeling
 • CRESTONE Package
 • Ponad 200 programów autorstwa GT

Systemy komputerowe:

 • Klastry IBM i Cisco
 • Macierze dyskowe EMC
 • Ponad 50 stacji roboczych