Przetwarzanie danych sejsmicznych

<b>Przetwarzanie</b> danych sejsmicznych

GT świadczy zaawansowane usługi z zakresu  przetwarzania i obrazowania zarówno lądowych jak i morskich danych sejsmicznych. Firma posiada bogate doświadczenie międzynarodowe, m. in w Europie, Południowo-wschodniej Azji, Afryce, Ameryce Południowej oraz Bliskim Wschodzie.

Korzystamy z szerokiej gamy najnowszych technologii i procesów dostosowanych do konkretnych wyzwań związanych z danymi lądowymi i morskimi, w tym innowacyjnych, narzędzi zaprojektowanych przez GT do rozwiązywania różnego typu problemów związanych z obrazowaniem sejsmicznym.

Zakres usług:

 • Przetwarzanie danych lądowych, morskich i ze stref przejściowych
 • Obrazowanie w domenie czasu i głębokości
 • Przetwarzanie danych trójkomponentowych
 • Przetwarzanie danych 2D, 3D i PPS
 • Przetwarzanie typu Fast Track

Rozwiązania dedykowane:

 • Badaniom strukturalnym i litofacjalnym
 • Badaniom złóż niekonwencjonalnych
 • Złożom geotermalnym
 • Podziemnym naturalnym zbiornikom

GT jest ceniona za rozwiązywanie złożonych problemów geofizycznych towarzyszących przetwarzaniu danych sejsmicznych. Bogate doświadczenie jest szczególnie pomocne w przypadku przetwarzania danych o skomplikowanej geologii strefy przypowierzchniowej  (morfologia polodowcowa, pustynie, strefy przejściowe, bagna i ujścia rzek) i wgłębnej (spąg cechsztynu i horyzonty podcechsztyńskie, przedgórza, rejony wysadów i skomplikowanych sfałdowań, rejony występowania  anomalii prędkościowych w nadkładzie, jak utwory malmu czy wylewy bazaltowe). Firma oferuje najbardziej zaawansowaną technologię umożliwiającą wyznaczenie wiarygodnej lokalizacji złóż węglowodorów (konwencjonalnych i niekonwencjonalnych) oraz określenie ich własności zbiornikowych, co jednoznacznie wpływa na zmniejszenie poziomu ryzyka towarzyszącego poszukiwaniom.

Nasza kadra inżynierów monitoruje światowe trendy obejmujące innowacyjne technologie przetwarzania danych sejsmicznych i uczestniczy w szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez czołowych światowych specjalistów. Współpracujemy także z polskimi zespołami akademickimi (Instytut Nafty i Gazu, AGH) co w połączeniu z dostępem do najnowszych technologii zapewnia niezbędny rozwój i utrzymanie wysokiego poziomu usług.

W strukturze ośrodka przetwarzania danych sejsmicznych znajduje się komórka badawczo- rozwojowa koncentrująca się na efektywnym wdrażaniu posiadanego oprogramowania, wypracowywaniu nowych technologii oraz ewaluacji i wdrażaniu nowego oprogramowania, także tworzonego autorsko w tym zespole. Możemy pochwalić się stworzeniem ponad 200 modułów/programów dołączonych do nazego bazowego oprogramowania SeiSpace.

Architektura sprzętu i oprogramowania

Oprogramowanie:

 • Landmark: ProMAX/SeisSpace 2D/3D, 3D RTM
 • Paradigm: GeoDepth, Echos, Earth Study 360
 • Techco: Summig PreTM, Velanal
 • Hampson-Russell GLI3D
 • Fusion Seismic Studio
 • Tesseral Full-wave Modeling
 • CRESTONE Package
 • Ponad 200 programów autorstwa GT

Systemy komputerowe:

 • Klastry IBM i Cisco
 • Macierze dyskowe EMC
 • Ponad 50 stacji roboczych